• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Przeży­wamy dzisiaj Uroczys­tość Odpus­tową ku czci św. Antoniego z Padwy.
Przeży­wamy dzisiaj 10. Niedzielę Zwykłą. Ofi­ary zbier­ane na tacę przez­naczamy na Sem­i­nar­ium Duchowne w Lublinie.
Przeży­wamy dzisiaj 9. Niedzielę Zwykłą. Dzisiaj po Mszy św. godz. 11.00 – zmi­ana tajem­nic różań­cowych i spotkanie Rady Dusz­paster­skiej naszej Parafii.
Przeży­wamy dzisiaj Uroczys­tość Trójcy Przena­jświęt­szej. Przed koś­ciołem zbiórka ofiar na potrzeby Car­i­tas, która orga­nizuje Waka­cyjne Dzieło Pomocy Dzieciom.