• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Przeży­wamy dzisiaj 3. Niedzielę Zwykłą.
Przeży­wamy dzisiaj 2 Niedzielę Zwykłą.
Przeży­wamy dzisiaj uroczys­tość Chrztu Pana Jezusa w Jor­danie. Dzisiejsza niedziela kończy litur­giczny okres Nar­o­dzenia Pańskiego.
Przeży­wamy dzisiaj Uroczys­tość Świętej Rodziny z Nazaretu. Jutro Nowy Rok. Czas Nowego Roku 2024 zaw­ierzamy Panu Bogu przez wstaw­i­en­nictwo Świętej Bożej Rodzi­cielki. Msze św. o godz. 9.00 i 11.00.