• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Ogłoszenia dusz­paster­skie

  • XVIII Niedziela Zwykła 2 sierp­nia 2020 r.

    Przeży­wamy 18. Niedzielę Zwykłą. Jest to I niedziela miesiąca sierp­nia. Po każdej Mszy św. ado­racja Najświęt­szego Sakra­mentu. Po Mszy św. o godz. 11.00 – zmi­ana tajem­nic różań­cowych. Więcej
  • 1
Image Map