• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Intencje mszalne

Poniedzi­ałek 27 listopada 2023 r.
16.30 + Julia Pitucha (2 mc)
17.00 + Fran­ciszek Chrześcijanek
Wtorek 28 listopada 2023 r.
17.00 + Tadeusz Kra­suski (3 r.), Czesław, Jad­wiga zm. z rodz. Kra­sus­kich, Zofia, Stanisław, Andrzej, Zofia, Paweł zm. z rodz. Zaborków
Środa 29 listopada 2023 r.
17.00
Czwartek 30 listopada 2023 r.
17.00
Piątek 1 grud­nia 2023 r.
16.00 + Władysław, Weronika zm. z rodz. Pezdów, Roza­lia, Woj­ciech, Stanisława, Józef zm. z rodz. Kluchów
17.00 + Stanisława, Józef zm. z rodz. Kluchów, Czesława, Bolesław zm. z rodz. Parków
Sob­ota 2 grud­nia 2023 r.
17.00 + Zmarłych z rodz. Gutków i Bargiełów
I Niedziela Adwentu 3 grud­nia 2023 r.
7.30 + Mar­i­anna Kuśmierzak (3 r.)
9.00 + Emilia Olszewska (8 r.) i zm. z rodz. Olszews­kich i Domańs­kich
11.00 O bło­gosław­ieństwo Boże dla Anny i Bolesława Potem­b­s­kich z okazji 45 rocznicy Ślubu