• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Intencje mszalne

Poniedzi­ałek 5 czer­wca 2023 r.
17.00 + Irena Zaborek (3 mc)
17.30 + Bolesław (13 r.), Jerzy, Michał, Maria zm. z rodz. Winiar­czyków, Karol, Natalia, Stanisława zm. z rodz. Bilów
18.00 + Mar­i­anna Ruś­niak (8 mc)
Wtorek 6 czer­wca 2023 r.
17.30 + Mar­ian Bie­niek (7 mc) 18.00 + Tadeusz (36 r.), Stanisława, Woj­ciech, Wik­to­ria zm. z rodz. Łaskawskich
Środa 7 czer­wca 2023 r.
17.00 O błog. Boże dla Adeli Ziętek z okazji 85 r. Urodzin
17.30 + Marta Grze­siak (5 mc)
18.00 + Stanisław (4 r.), Stanisława, Bolesław, Ryszard, Czesłąwa, Bro­nisława, Jan zm. z rodz. Cegłows­kich i Florów
Czwartek 8 czer­wca 2023 r. Boże Ciało
9.00 + Teresa Łysiak, Jan, Maria zm. z rodz. Królów, Józefa, Andrzej zm. z rodz. Łysi­aków
11.00 W intencji wspól­noty parafialnej
Piątek 9 czer­wca 2023 r.
17.30 + Feliks (r.), Helena, Mar­ian, Helena, Józef zm. z rodz. Rybaków, Jan Lipa
18.00 + Mar­i­anna, Feliks zm. z rodz. Gruszczyńskich
Sob­ota 10 czer­wca 2023 r.
17.00 + Stanisława (22 r.), Anna, Wacław, Feliksa, Antoni zm. z rodz. Flu­drów, Marek, Ewa, Mieczysław, Jan, Mar­i­anna zm. z rodz. Porochów
17.30 + Andrzej (7 r.), Zofia (41 r.) zm. z rodz. Iwa­ni­aków, Kapiców i Wardów
18.00 + Weronika, Fran­ciszek, Władysław, Janusz zm. z rodz. Piśkiewiczów i Zaborków
10. Niedziela Zwykła 11 czer­wca 2023 r.
7.30 + Halina Klusek, Anna Winiar­czyk, Andrzej Flor, Piotr, Feliksa, Józef, Leoka­dia zm. z rodz. Rybaków
9.00 + Danuta Ciepiel (r.), Maria, Stanisław zm. z rodz. Bart­ników, Mar­ian, Leszek zm. z rodz. Ciepielów, Grażyna, Ryszard zm. z rodz. Lipów
11.00 + Katarzyna Flu­dra (9 r.), Alek­sander zm. z rodz. Flu­drów, Jan, Kaz­imiera zm. z rodz. Olszewskich