• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Intencje mszalne

Poniedzi­ałek 4 lipca 2022 r.
16.30 + Ryszard Lipa (30 dz. po śm.)
17.00 + Helena Kalwińska i zm. z rodz. Pikulów i Simów
17.30 + Mar­ian Goral (im.)
18.00 + Jan Gnyp (28 r.), Czesława, Jan, Agata zm. Z rodz. Gnypów, Jan, Helena, Stanisław zm. z rodz. Wiącków
Wtorek 5 lipca 2022 r.
17.00 + Maria, Hen­ryk zm. z rodz. Sobiesi­aków, Aniela, Julian, Jan, Ewa, Józef zm. z rodz. Dziedz­iców, Genowefa, Stanisław zm. z rodz. Wój­cików, Ks. Leonard Zaręba, Ks. Zbig­niew Borowski
17.30 + Marek Rudz­iński (7 mc)
18.00 + Edward (12 r.), Stanisława zm. z rodz. Waców, Joanna Hereć
Środa 6 lipca 2022 r.
17.00 + Zofia, Fran­ciszek zm. z rodz. Kwiatoszów
17.30 O bło­gosław­ieństwo Boże dla Anny i Marka Moł­dochów z okazji 20 rocznicy Ślubu
18.00 + Ste­fa­nia, Ste­fan zm. z rodz. Kor­busów
18.30 + Euge­niusz Mici­uła 930 dz. po śm.)
Czwartek 7 lipca 2022 r.
16.30 + Katarzyna, Jan, Stanisław, Monika zm. z rodz. Winiar­czyków
17.00 + Władysława, Jan zm. z rodz. Bieńków i zm. z rodz. Bieńków, Suszków i Pałków
17.30 + Luc­jan Rusz­niak (9 mc)
18.00 O bło­gosław­ieństwo Boże dla Roksany Mróz z okazji 16 r. Urodzin i opiekę Matki Bożej nad całą rodziną
Piątek 8 lipca 2022 r.
17.00 + Krystyna Buczek (ur.)
17.30 + Zofia, Ste­fan zm. z rodz. Grze­gor­czyków, Józef, Katarzyna, Czesława zm. z rodz. Sza­łków, Wacław Tarasiński i zm. z tych rodzin
18.00 + Jan Lis (2 r.)
Sob­ota 9 lipca 2022 r.
17.00 + Regina (15 r.), Stanisław (30 r.) zm. z rodz. Kowal­czyków, Bud­ków i Greczkows­kich
17.30 + Dar­iusz Pikul­ski (5 mc)
18.00 + Ewa (8 mc), Marek (8 mc) zm. z rodz. Porochów, Mieczysław
15. Niedziela Zwykła 10 lipca 2022 r.
7.30 + Czesław, Józef, Kaz­imiera zm. z rodz. Lisów, Petronela, Józef zm. z rodz. Domańs­kich, Regina Kowal­czyk
9.00 + Sabina Kor­bus, Jan Kor­bus i zm. z rodz. Kor­busów i Peretów
11.00 + Zm. z rodz. Jaro­miniów
12.15 O bło­gosław­ieństwo Boże dla Zofii Gorzel i opiekę Matki Bożej nad całą rodziną