• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Intencje mszalne

Poniedzi­ałek 27 maja 2024 r.
18.00 O bło­gosław­ieństwo Boże dla Gabriela w 4 rocznicę Urodzin
18.30 + Stanisław Kutrzepa (16 r.), Katarzyna, Win­centy zm. z rodz. Kutrzepów
Wtorek 28 maja 2024 r.
17.30 + Julian, Danuta, Bogusław zm. z rodz. Rozwałków, Stanisław, Tadeusz zm. z rodz. Rzeźników
18.00 + Tadeusz Kra­suski, Czesłąw, Jad­wiga zm. z rodz. Kra­sus­kich, Zofia, Stanisław, Andrzej, Zofia, Paweł zm. z rodz. Zaborków
Środa 29 maja 2024 r.
18.00 + Stanisława (19 r.), Mieczysław (29 r. ), Stanisław zm. z rodz. Bieńków, Jan Sidor, Grze­gorz Uściłowski
18.30 O bło­gosław­ieństwo Boże dla Igora Gorzela w 7 rocznicę Urodzin
Czwartek 30 maja 2024 r. BOŻE CIAŁO
9.00 + Czesław (5 r.) i zm. z rodz. Kwiatoszów: Genowefa, Jan, Józef, Zyg­munt
11.00 W intencji wspól­noty parafialnej
Piątek 31 maja 2024 r.
18.00 + Wanda Kasperek (4 mc)
Sob­ota 1 czer­wca 2024 r.
17.30 + Antoni Dry­gała, Stanisław, Stanisław, Zofia, Marek, Kaz­imierz zm. z rodz. Dry­gałów, Roza­lia, Józef zm. z rodz. Sko­rków
18.00 + Zuzanna Wój­cik (20 r.), Wanda, Jan zm. z rodz. Skwirów, Stanisław, Jan zm. z rodz. Kasprza­ków, Antoni, Ewa zm. z rodz. Wójcików
Niedziela 2 czer­wca 2024 r.
7.30 + Halina Klusek (3 r.)
9.00 O bło­gosław­ieństwo Boże dla Karola Nuci z okazji 18 rocznicy Urodzin
11.00 + Jan­ina, Mar­ian zm. z rodz. Wlizło, Luc­jan, Mar­i­anna, Andrzej zm. z rodz. Ruszniaków