• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Przeży­wamy 32. Niedzielę Zwykłą. Ofi­ary składane do puszki w dzisiejszą niedzielę przez­naczamy na fun­dację „Pomoc Koś­ciołowi w potrzebie“.
Przeży­wamy 31. Niedzielę Zwykłą.
Przeży­wamy 30. Niedzielę Zwykłą.
Przeży­wamy 29. Niedzielę Zwykłą. Ofi­ary złożone na tacę w dzisiejszą niedzielę przekazu­jemy na cele misyjne.