• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Przeży­wamy 30. Niedzielę Zwykłą.
Przeży­wamy 29. Niedzielę Zwykłą. Rozpoczy­namy dzisiaj Tydzień Misyjny w życiu Koś­cioła. Ofi­ary zbier­ane do puszki przed świą­tynią są przez­nac­zone na pomoc dla misji (Papieskie Dzieło Dziecięctwa Misyjnego).
Przeży­wamy 27. Niedzielę Zwykłą.
Przeży­wamy 26. Niedzielę Zwykłą. Po Mszy św. o godz. 11.00 – zmi­ana tajem­nic różańcowych.