• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Przeży­wamy dzisiaj 8. Niedzielę Zwykłą.
Przeży­wamy dzisiaj 7. Niedzielę Zwykłą.
Przeży­wamy dzisiaj 6. Niedzielę Zwykłą. Ofi­ary zbier­ane przed świą­tynią przez­naczamy na „Fun­dusz Wschodni“.
Przeży­wamy dzisiaj 5. Niedzielę Zwykłą. Ofi­ary zbier­ane do puszek w przyszłą niedzielę przez­naczamy na „Fun­dusz Wschodni“.