• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Przeży­wamy dzisiaj Niedzielę Męki Pańskiej.
Przeży­wamy dzisiaj 5. Niedzielę Wielkiego Postu. Ofi­ary składane przez wiernych do puszki przed świą­tynią przez­naczamy na Caritas.
Przeży­wamy dzisiaj 3. Niedzielę Wielkiego Postu. Ofi­ary składane przez wiernych do puszki przed świą­tynią przez­naczamy na Caritas.
Przeży­wamy dzisiaj 2. Niedzielę Wielkiego Postu. Ofi­ary składane przez wiernych do puszki przed świą­tynią przez­naczamy na pomoc dla misjonarzy.