• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
W niedzielę, 17 lipca 2016 r. na Mszy świętej o godz. 11.00, w naszym koś­ciele parafi­al­nym pw. Nar­o­dzenia Najświęt­szej Maryi Panny, odbyło się pow­i­tanie ks. Jacka Zaręby, którego abp Stanisław Budzik, met­ro­polita lubel­ski, mianował z dniem 1 lipca 2016 r. kole­jnym, nowym pro­boszczem wyg­nanow­ick­iej parafii.
Niedziela — 10 lipca 2016 r. stała się dla parafii Wyg­nanow­ice wielkim świętem, niestety smut­nym. Parafi­anie tłum­nie przy­byli do świą­tyni na uroczystą sumę, aby swoją obec­noś­cią podz­iękować odchodzącemu do innej parafii Księdzu Pro­boszc­zowi Zbig­niewowi Borowskiemu, który przez 16 lat posługi­wał w naszym kościele.