• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Wiec­zorna litur­gia Wielkiej Soboty obfi­tuje w znaki i sym­bole i jest pier­wszym momentem ogłoszenia Nowiny o Zmartwychwstaniu.
Litur­gia Wielkiego Piątku to rozważanie męki i śmierci Jezusa.
Wielki Czwartek to dzień-​pamiątka ustanowienia Sakra­men­tów Kapłaństwa i Eucharystii.
Szósta niedziela Wielkiego Postu nazy­wana jest Niedzielą Pal­mową, inaczej Niedzielą Męki Pańskiej. Rozpoczyna ona najważniejszy i najbardziej uroczysty okres w roku litur­gicznym — Wielki Tydzień.