• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Eucharys­tię cele­brował ks. Jerzy Kraw­czyk — mod­er­a­tor Ruchu Światło-​Życie Archi­diecezji Lubel­skiej 8 wrześ­nia 2019 r.

Eucharys­tia cele­browana przez JE Ks. Arcy­biskupa Stanisława Budzika w intencji wszys­t­kich rodzin naszej wspól­noty parafi­al­nej 18 sierp­nia 2019