• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

XIV Niedziela Zwykła 3 lipca 2022 r.

Przeży­wamy dzisiaj 14. Niedzielę Zwykłą.

Po Mszy św. o godz. 9.00 – zmi­ana tajem­nic różań­cowych. Dzisiaj I niedziela miesiąca. Ado­racja eucharysty­czna po każdej Mszy św.

8 wrześ­nia br. nasza Parafia będzie przeży­wać Odpust ku czci Nar­o­dzenia NMP i Dożynki Parafi­alne. W tym roku gospo­darzami dożynek będą mieszkańcy Stryjno Góry (obie części) i Anusina.

Serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni i przy­oz­do­bi­e­nie jej kwiatami Państwu: Reginie Masicz, Ewie i Hen­rykowi Florom, Karolinie Kowa­lik, Mał­gorza­cie, Rena­cie i Walde­marowi Trałom. Dziękuję serdecznie Pan­iom Krystynie Cyra­nowskiej i Emilii Bie­niek za pomoc w zakupie kwiatów. O sprzą­tanie świą­tyni w najbliższą sobotę o godz. 8.30 bardzo proszę Państwa: Martę Gnyp, Iwonę Kocz­marę, Emilię Gnyp, Mał­gorzatę i Urszulę Rybak. Osoby, które nie zadeklarowały gotowości do sprzą­ta­nia koś­cioła proszę o sol­i­darną pomoc w zakupie kwiatów.