• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
W ramach pro­jektu ter­mo­mod­ern­iza­cji koś­cioła parafi­al­nego zostało wyko­nane ocieple­nie ścian zewnętrznych wełną min­er­alną i izo­lacja fundamentów.
W ramach pro­jektu ter­mo­mod­ern­iza­cji koś­cioła parafi­al­nego zostały wymienione wszys­tkie okna.
W ramach pro­jektu ter­mo­mod­ern­iza­cji koś­cioła parafi­al­nego został wymieniony strop kościoła.