• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Ogłosze­nie nr 6 – budowa łazienki dos­tosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z lik­widacją barier architektonicznych