• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Insta­lacja fotowoltaiczna

W ramach pro­jektu ter­mo­mod­ern­iza­cji koś­cioła parafi­al­nego została wyko­nana insta­lacja fotowoltaiczna o mocy 8,54 kW. Z insta­lacji będzie zasi­lane oświ­etle­nie koś­cioła i ogrze­wanie zakrys­tii.

Wykon­awca: Firma ELEK­TRON Rafał Stradom­ski z Buska Zdroju

Instalacja fotowoltaiczna :: © Wykonawca: Firma ELEKTRON Rafał Stradomski z Buska Zdroju) Instalacja fotowoltaiczna :: © Wykonawca: Firma ELEKTRON Rafał Stradomski z Buska Zdroju) Instalacja fotowoltaiczna :: © Wykonawca: Firma ELEKTRON Rafał Stradomski z Buska Zdroju) Instalacja fotowoltaiczna :: © Wykonawca: Firma ELEKTRON Rafał Stradomski z Buska Zdroju) Instalacja fotowoltaiczna :: © Wykonawca: Firma ELEKTRON Rafał Stradomski z Buska Zdroju) Instalacja fotowoltaiczna :: © Wykonawca: Firma ELEKTRON Rafał Stradomski z Buska Zdroju) Instalacja fotowoltaiczna :: © Wykonawca: Firma ELEKTRON Rafał Stradomski z Buska Zdroju)