Wydrukuj tę stronę

Intencje mszalne

  • wielkość czcionki zmniejsz czcionkę pow­iększ czcionkę
Poniedzi­ałek 26 października 2020
17.00 + Jan­ina, Stanisław, Zbig­niew zm. z rodz. Krysów
Wtorek 27 października 2020
17.00
Środa 28 października 2020
16.00 + Tadeusz Krysa
Czwartek 29 października 2020
17.00 + Adam, Krzysztof, Grze­gorz, Lucyna, Wik­tor zm. z rodz. Zaborków, Maria, Michał zm. z rodz. Piłatów
Piątek 30 października 2020
17.00 + Marianna-​Wanda Grze­siak (7 r.)
17.30 + Jan­ina Ziętek (30 dz. po śm.)
Sob­ota 31 października 2020
16.00 + Maria, Fran­ciszek, Fran­ciszka, Andrzej, Paulina zm. z rodz. Gnypów
17.00 + Danuta Rozwałka (24 r.) zm. z rodz. Rozwałków i Olszews­kich, Antoni Mis­z­tal
17.30 + Józef, Ste­fa­nia, Stanisław, Mar­ian, Czesław, Irena zm. z rodz. Kasprzy­c­kich, Mar­i­anna, Mar­ian, Józef, Anna, Michał zm z rodz. Szakułów
31. Niedziela Zwykła 1 listopada 2020 Uroczys­tość Wszys­t­kich Świę­tych
7.30 + Jan Pitucha, Win­centy, Stanisława, Jerzy, Wik­tor zm. z rodz. Pituchów
9.00 + Jan, Maria zm. z rodz. Kolanów, Wacław, Maria, Fran­ciszek zm. z rodz. Sko­rków, Julia, Kaz­imierz zm .z rodz. Wiecz­er­ni­aków, Stanisława, Wacław zm. z rodz. Krupów
11.00 + Mar­ian Goral, Bro­nisława, Jan zm.z rodz. Goralów, Ste­fa­nia, Ste­fan zm. z rodz. Ziętków